Türkiye'yi Rio+20 Zirvesi'nde Özel,Kamu,Stk Ve Üniversiteden 25 Yeşil Proje Temsil Edecek

TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EN İYİ UYGULAMALARI- Rio+20'de sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalarda özel sektör kuruluşlarından Akçansa Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi,Anadolu Efes Sürdürülebilir Tarım çerçevesinde maltlık arpa ve şerbetçiotu tedariki için yapılan tohum ve üretim geliştirme, tohumculuk ve tarımsal destek çalışmaları,Arçelik Kaktüs Projesi,Coca Cola İçecek Mucit Yarışması,Eczacıbaşı Atık Isı Geri Kazanım Projesi,Ereğli Demir Çelik Erdemir Çevre Yönetim Süreci, Çevre Performans Endeksi ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri, Ford OTOSAN Sürdürülebilir çevre dostu otomotiv üretimi, İÇDAŞ Değirmencik Entegre Tesisi Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi, Şekerbank Ekokredi Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi projeleri ve LIPESAA-Bitkisel Atık Yağ Toplama Sistemi örnek uygulama olarak belirlendi.
.
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin hazırlık çalışmalarında yer aldığı Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalar açıklandı. Tüm dünya için örnek oluşturacak en iyi uygulamalar arasında özel sektör, kamu, kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden uygulamalar yer alıyor. İSTANBUL (ANKA)- Haziran 2012'de Brezilya'da gerçekleşecek olan Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda (Rio+20) sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalar açıklandı. Türkiye'den 25 örnek proje Rio+20'ye gidecek. Uygulamalar arasında özel sektörden,kamudan, STK'lardan ve üniversitelerden gelen yeşil projeler bulunuyor. T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kolaylaştırıcılığında yürütülen Rio+20 Zirvesi hazırlıkları çerçevesinde Türkiye'nin başarılı uygulamaları İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) desteğiyle seçildi. Türkiye'yi Rio+20 Zirvesi'nde temsil edecek olan en iyi uygulamaların açıklandığı toplantıya Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, SKD Başkanı Galya Frayman Molinas ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Shahid Najam katıldı. -"TÜRKİYE KÜRESEL BİR AKTÖR OLMA YOLUNDA"- Toplantıda bir konuşma yapan Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma konusunda yaşadığı deneyimin örnek uygulamalarla ortaya konması ve bunların uluslararası platformlara taşınmasının önemini vurgulayarak şunları ifade etti: "Sosyal ve ekonomik kalkınmanın, yaşamı destekleyici çevresel kaynakların korunması anlayışıyla birlikte uzun vadeli olarak ele alınmasına dayanan sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin karşıtı olmadığı gibi refah artışından vazgeçmek anlamını da taşımamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma gerçekte ekonominin ve sosyal gelişmenin gelecekteki devamını da garantilemektir. Ülkemiz Rio +20 Zirvesine Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde ve yol göstericiliğinde, ilgili tüm tarafların geniş katılımı ve katkısıyla yoğun bir şekilde hazırlanmaktadır. Rio+20 Zirvesinde ülkemiz, derinleşen küresel sorunların çözümüne ülke gerçekleri ile orantılı olarak azami ölçüde katkı sağlamayı amaçlayan bir küresel aktör olarak yer alacaktır." -"DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI ÖNEMLİ"- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam da Rio+20 Konferansı'na iki ay kaldığını belirterek "Rio+20 taslak çıktı belgesinde, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil politika planlama ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmak üzere, bölgesel, ulusal ve yerel düzeydeki iyi uygulamalar da dâhil deneyimleri paylaşma ihtiyacının altı çizilmiştir. Belge, özellikle iş dünyası ve sanayi başta olmak üzere ana grupları deneyimlerini paylaşmaya davet etmektedir. Deneyimler, bize kavramları olgunlaştırma, uygulamaları geliştirme ve ders alma fırsatları sağlar. Deneyimler, neyin başarılı olup neyin olmadığını gösterir. Hala uluslararası ve coğrafyalar arası açlık, eşitsizlikler, yoksulluk, ekolojik bozulmanın görüldüğü küreselleşen dünyada deneyimlerin paylaşılması her zamankinden daha önemlidir. Bu bağlamda Rio+20 Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamaların belirlenmiş olması büyük önem taşımaktadır"dedi. -"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİNE KATKI"- Toplantıda bir konuşma yapan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas Türkiye'deki kurumların sürdürülebilirlik anlayışını bir kademe daha yukarı taşıyacak ve Türkiye'deki uygulamaların uluslararası düzeyde bilinirliliğini artıracak Rio + 20 zirvesinin SKD'nin misyonu ile birebir örtüştüğünü vurguladı. SKD olarak "sürdürülebilir kalkınma' alanındaki "en iyi uygulamaların' kapsamlı bir çalışma ile seçilmesi sürecini yönettiklerini ifade eden Molinas, yapılan 181 başvurunun titizlikle değerlendirildiğini söyledi. Galya Frayman Molinas, Rio+20 zirvesinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu toplantı ile 1992-2010 yılları arasında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilerlemesi hakkında durum değerlendirmesi yapılacak. Bu sürecin Türkiye'de sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması ve güçlenmesinin yanı sıra ülkemizdeki kurumlara da çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra Türkiye'yi temsil edecek iyi uygulamaların sahibi kurum ve kuruluşlar, bu süreçte uluslararası düzeyde tanıtılarak, uluslararası fonlar ve destekleyici kuruluşlar nezdinde de bilinirlik kazanma olanağına sahip olacaktır. İlk 25 sıralamasına giremeyen ancak teknik yeterlilikleri karşılayan tüm çalışmalar ise Türkiye'nin En İyi Sürdürebilirlik Uygulamaları kitapçığında yer bulacaklar. Bu imkan kurumların bilinirliği ve tanınması anlamında önemli bir katkı oluşturacaktır."Web Tasarım Yazılım